Älgskötselområdet Kråkshult, Karlstorp bildades 1996.

Vid bildandet av ÄSO så bestod området av 9 000 hektar. Idag uppgår områdets storlek till 28 090 hektar, 51 lag och cirka 400 aktiva jägare. Den årliga tilldelningen på området är cirka 130 djur.

I området så tillämpas idag den så kallade Kalmar modellen och har gjort så nu i ett antal år. Styrelsen har sitt säte i Karlstorp.


 

 

Kallelse till årsmöte för Kråkshult-Karlstorps ÄSO

Söndagen den 28 juni, klockan 11,00

Föranmälan krävs för att vi inte ska överstiga maxantal enligt folkhälsomyndigheten

Anmälan (och frågor)

tf. ordförande Kenny Svahn

kontakt@kennysvahn.se                           0738246752

eller tf. sekreterare Sonny Johansson     0703750890

Plats (OBS! ej i Karlstorp)

Pauliströms slaktbod, nära boanäsvägen 10 mellan "snickaredammen" och "kvarndammen".Mötet kommer att hållas utomhus. Vid dåligt väder kan vi gå in i ladan/slaktboden. Medtag något att sitta på och eget kaffe/fika. Ytterliggare förslag, kommentarer och kompletteringar ska ha inkomit till styrelsen senast den 14:e juni.

Klicka på länken för mer viktig information inför mötet 

 

Protokoll från årsmöte 2019-03-28

Frågor inkomna under årsmötet samt svar på dessa