Älgskötselområdet Kråkshult, Karlstorp bildades 1996.

Vid bildandet av ÄSO så bestod området av 9 000 hektar. Idag uppgår områdets storlek till 28 090 hektar, 51 lag och cirka 400 aktiva jägare. Den årliga tilldelningen på området är cirka 130 djur.

I området så tillämpas idag den så kallade Kalmar modellen och har gjort så nu i ett antal år. Styrelsen har sitt säte i Karlstorp.


 

 

Kallelse till höstmöte!

Kråkshult/Karlstorps älgskötselområde

Sockenstugan i Karlstorp, torsdagen den 19/9, klockan 19,00

Förhandlingar enligt dagordning för höstmöte. Dagordningen finns i sockenstugan innan mötet. Samt under jaktledare/styrelse på denna hemsida.

Om det finns något jaktlag som saknar representant på mötet så är det detsamma som att de godkänner det som beslutas på mötet. Inte möjligt att komma i efterhand och försöka riva upp de beslut som tas på mötet.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Fika: 30:-

Styrelsen

 

Protokoll från årsmöte 2019-03-28

Frågor inkomna under årsmötet samt svar på dessa

 

  •  Älgobsen eftersom vi flyttat fram älgjakten så blir obsen kortare. Från den 20/10 till den 7/11 skall älgobsen genomföras de första 7 jaktdagarna ni jagar.  

 

  • Skjutna älgar skall rapporteras till Stig senast 4 dagar efter att älgen är skjuten. Helst så snart älgen är skjuten.

 

  • Fällavgiften skall vara inbetald absolut senast den 10:e februari 2019. OBS! Bankgiro istället för postgiro.

 

Nyheter