Älgskötselområdet Kråkshult, Karlstorp bildades 1996.

Vid bildandet av ÄSO så bestod området av 9 000 hektar. Idag uppgår områdets storlek till 28 090 hektar, 51 lag och cirka 400 aktiva jägare. Den årliga tilldelningen på området är cirka 130 djur.

I området så tillämpas idag den så kallade Kalmar modellen och har gjort så nu i ett antal år. Styrelsen har sitt säte i Karlstorp.


 

 

Protokoll från årsmöte 2019-03-28

Frågor inkomna under årsmötet samt svar på dessa

NYHETER FRÅN ÄLGSKÖTSELOMRÅDET

Tjuvskyttar härjar i licensområdet.

Älg hittad på åker mellan Kopparp och Knivshult. Baklåren, bogarna och huvudet var bortskuret.

Tydliga spår efter bil vid älgkroppen observerades.

Vi vill be er alla i licensområdet att vara uppmärksamma. Var lite extra uppmärksamma på bilar som smyger runt.

 

  •  Älgobsen eftersom vi flyttat fram älgjakten så blir obsen kortare. Från den 20/10 till den 7/11 skall älgobsen genomföras de första 7 jaktdagarna ni jagar.  

 

  • Skjutna älgar skall rapporteras till Stig senast 4 dagar efter att älgen är skjuten. Helst så snart älgen är skjuten.

 

  • Fällavgiften skall vara inbetald absolut senast den 10:e februari 2019. OBS! Bankgiro istället för postgiro.

 

Nyheter