Älgskötselområdet Kråkshult, Karlstorp bildades 1996.

Vid bildandet av ÄSO så bestod området av 9 000 hektar. Idag uppgår områdets storlek till 28 090 hektar, 51 lag och cirka 400 aktiva jägare. Den årliga tilldelningen på området är cirka 130 djur.

I området så tillämpas idag den så kallade Kalmar modellen och har gjort så nu i ett antal år. Styrelsen har sitt säte i Karlstorp.


 

 

ÅRSMÖTET 26/3-2020 ÄR INSTÄLLT TILLSVIDARE

Styrelsen

Kallelse till årsmöte!

Kråkshult/Karlstorps älgskötselområde

Sockenstugan i Karlstorp, torsdagen den 26/3, klockan 19,00

Förhandlingar enligt dagordning för årsmöte. Dagordningen finns i sockenstugan innan mötet. Samt under jaktledare/styrelse på denna hemsida.

Obs! viktig information om spillningsinventeringen.

Om det finns något jaktlag som saknar representant på mötet så är det detsamma som att de godkänner det som beslutas på mötet. Inte möjligt att komma i efterhand och försöka riva upp de beslut som tas på mötet.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Bilagor och svar finns enbart på denna hemsida. Styrelsens förslag till medlemsavgifter finns även här på hemsidan.

Fika: 30:-

Styrelsen

 

Protokoll från årsmöte 2019-03-28

Frågor inkomna under årsmötet samt svar på dessa

Nyheter