OBS! Ändrade jakttider i år.

Jakttiderna för 2017/18 är ändrade gentemot tidigare år.

Jakttiden för älgjakt i Kråkshult-Karlstorps ASO är i år följande:

21 oktober till och med 31 januari

2017-08-21 22:50