Älgskötselområdet Kråkshult, Karlstorp bildades 1996.

Vid bildandet av ÄSO så bestod området av 9 000 hektar. Idag uppgår områdets storlek till 28 090 hektar, 51 lag och cirka 400 aktiva jägare. Den årliga tilldelningen på området är cirka 130 djur.

Styrelsen har sitt säte i Karlstorp.

I området så tillämpas idag den så kallade Kalmarmodellen och har gjort så i ett antal år.

Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den, enligt den upprättade älgskötselplanen.