Älgobsen på Kråkshult-Karlstorps älgskötselområde från 2003 - 2014

Eftersom vi flyttat fram älgjakten så blir obsen kortare.

Från den 19/10 till den 07/11 skall älgobsen genomföras de första 7 jaktdagarna ni jagar.

Obsen skall skickas in även om ni inte jagar.

Skicka den till:

Stig Gustafsson, Vimmarp 5, 598 97 Mariannelund

Om i har några frågor så går det bra att kontakta Stig på telefon 0383-73 10 60 eller 070-323 27 54

Det går bra att skicka in obsen så fort ni jagat i 7 dagar och inte vänta till sista dagen.

Älgobsen Älgobsen Älgobsen Älgobsen Älgobsen Statistik från 2003 och fram till och med 2014 på området.