Avskjutning Kråkshult-Karlstorps älgskötselområde

Jaktresultatsrapporten

Rapporten om jaktresultat skall rapporteras till Stig Gustafsson.

Skjutna älgar skall rapporteras inom 4 dagar efter att älgen är skjuten.

DOCK SENAST DEN 10 FEBRUARI 2019

Om man inte skjutit något så skall man skicka in jaktresultatsrapporten ändå.

Ring, sms:a eller maila till Stig

Telefon; 0383-73 10 60

Mobil; 070-323 27 54

vimmarp@gmail.com

Tag ett foto på älgen ni skjutit och skicka mms till Kenny Svahn, 073-8246752

FÄLLAVGIFT

Vuxen älg  750:-, kalv 200:-

OBS! Fällavgiften skall vara inbetald absolut senast 10 februari 2019 !

 

Kassör:

Kennerth Ahlstrand, Knivshult, 598 97 Mariannelund

Fälavgiften betalas in på bankgiro; 744-7261

I meddelande på bankgirot, skriv jaktlagets namn och

hur många vuxna älgar och kalvar ni skjutit. TACK

Kråkshult/Karlstorps Älgskötselområde

Avskjutning antal älgar/1000 HA. Statistik sedan 2006 till och med 2014