Avskjutning Kråkshult-Karlstorps älgskötselområde

Rapportera skjutna älgar löpande

Skjutna älgar skall rapporteras inom 4 dagar efter att älgen är skjuten. Helst så snart älgen är skjuten.

Ssms:a till Stig. Mobil; 070-323 27 54

Tag ett foto på älgen ni skjutit och skicka mms till Kenny Svahn, 073-8246752

OBS! i första hand på skjutna tjurar.

Jaktresultatsrapport

Skall skickas till Stig Gustafsson då ni avslutat jakten för innevarande jaktsäsong. Dock senast den 5:e februari 2020. Skickas även in om man inte skjutit några älgar.

FÄLLAVGIFT

Vuxen älg  750:-, kalv 200:-

OBS! Fällavgiften skall vara inbetald absolut senast 15 februari 2020 ! 

Fällavgiften betalas in på bankgiro; 744-7261

I meddelande på bankgirot, skriv jaktlagets namn och

hur många vuxna älgar och kalvar ni skjutit. TACK

Kråkshult/Karlstorps Älgskötselområde

Avskjutning antal älgar/1000 HA. Statistik sedan 2006 till och med 2014