Spillningsinventering på Kråkshult-Karlstorps älgskötselområde

Statistik från 2003 och fram till och med 2015 på området. Siffrorna anger antalet älg/1000 HA.

2003: 10, 2004: 12, 2005: ej angivet 2006: 8, 2007: 11, 2008: 9, 2009: 12, 2010: 11, 2011: 12, 2012: 13, 2013: 12, 2014: 8, 2015: 11